Streetlight

Sprid hopp om en ljus framtid

Om oss

Streetlight är en ideell organisation på kristen grund som arbetar för att hjälpa utsatta barn och unga i Etiopien.

En god utbildning är en viktig grund för livet och vägen ut ur fattigdom. Genom fadderskap ger vi barn och unga möjlighet att gå i skolan och få en utbildning. På så sätt kan fadderbarnen få förutsättningar att på sikt kunna få ett arbete och försörja sig själva och sina familjer.

I fadderverksamheten försöker vi hjälpa så många som möjligt. Vi samarbetar med myndigheterna i Etiopien, de sänder barn till oss som behöver ekonomiskt stöd för att klara skolgången. Barnen lever under svåra ekonomiska förhållanden då föräldrarna ofta inte har råd att betala för skolgången. Som fadder kan du hjälpa ett barn till en god utbildning, du har möjlighet att följa barnet under många år - från förskola eller lågstadieskola till examen, ibland även fram till universitetsexamen.

Streetlights historia

Streetlight grundades av Josefine Lindgren som i nio år har levt och arbetat i Addis Abeba. Hennes arbete med gatubarn och deras livsberättelser väckte en längtan i hemorten Norsjö, i Västerbottens inland, att hjälpa till. Föreningen Streetlight bildades av en grupp engagerade Norsjöbor och idag finns medlemmar över hela Sverige.

Föreningen är uppdelad i två delar med styrelse i både Sverige och Etiopien. Josefine är tillbaka i Sverige medan vår medarbetare Dawit Balcha arbetar i Addis Abeba tillsammans med övriga i styrelsen. De sköter det praktiska arbetet på plats. Styrelsen här i Sverige sköter kontakten med faddrarna, ekonomiska frågor och marknadsföring.

Vanliga frågor

Styrelsen

joel.jpg#asset:516

Joel Nandorf - ordförande, kommunikationsteam

johanna-liten.jpg#asset:530

Johanna Holmberg - kommunikationsteam

Kristoffer-liten.jpg#asset:521

Kristoffer Olsson - sekreterare, kommunikationsteam

Anton-liten.jpg#asset:527

Anton Israelsson - kassör

Sara.jpg#asset:524

Sara Engman - fadderteamet

[Foto på Linda kommer]

Linda Martinsson - fadderteam