Streetlight

Sprid hopp om en ljus framtid

Om oss

Streetlight är en ideell förening på kristen grund som arbetar för att hjälpa utsatta barn i Etiopien och sprida hopp om att det finns en ljus framtid. Vi tror på utbildning som vägen ut ur fattigdom och idag stöttar vi 20 fadderbarn i Addis Abeba med deras skolgång. Vi hjälper också barnens familjer genom att ge föräldrarna stöd och ekonomisk hjälp med att starta upp en egen inkomstbringande verksamhet.

Vi stöttar ekonomiskt den ideella organisationen Streetlight Ethiopia som bedriver arbetet på plats i Etiopien och som med stöd av de lokala myndigheterna hjälper barn från mycket fattiga familjer. Den etiopiska styrelsen leder verksamheten och har en heltidanställd som arbetar med familjerna.

Vanliga frågor

Styrelsen

Streetlight leds av en styrelse som väljs av årsmötet en gång per år. Under år 2021 består den av följande personer:

Joel Nandorf
Bor tillsammans med sin fru Emma i Umeå och jobbar med IT. Ordförande för Streetlight.

Joel.jpeg#asset:822:small


Kristina Anttila
Bor i Umeå med make och två barn och arbetar som sjuksköterska. Tar hand om kontakten med våra faddrar. 

Kristina-Anttila.jpeg#asset:785:small


Kristoffer Olsson

Teologistudent i Umeå. Sekreterare som sköter administration och skickar ut nyhetsbrev till våra medlemmar.

Kristoffer.jpg#asset:793:small


Anton Israelsson
Ekonom och företagare från Rusksele med full koll på siffror i rollen som kassör.

Anton-Israelsson.jpg#asset:789:small


Katarina Eriksson

Katarina kommer från en liten by i Bjurholms kommun i Västerbotten. Hon är socionom och har under många år jobbat med att stötta ensamkommande ungdomar och nu arbetar hon som kurator på en grundskola. Katarina är en del av fadderteamet där hon hjälper till med frågor kring fadderskap.